Informace o škole

Základní škola Bystré je úplnou základní školou s povinnou devítiletou školní docházkou, od 1. ledna 2001 škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace.
Škola je zařazena v Síti škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s těmito součástmi:

  1. Základní škola
  2. Školní družina
  3. Školní jídelna
  4. Školní klub
Škola je oprávněna používat statut Zdravá škola (propůjčuje Státní zdravotní ústav)

Počet žáků celkem: 236 (1. stupeň: 109 žáků, 2. stupeň: 127 žáků), z toho chlapci: 129, dívky: 107
Bystré – 125, Jedlová – 37, Hartmanice – 23, Nyklovice – 24, Nedvězí – 11, Sulkovec a Polom – 2, Trpín – 3, Svojanov – 4, Rohozná – 2, Manova Lhota – 3, Polička – 2.

Ředitel školy: PaedDr. Zdeněk Mrkos
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Mužík
Ekonomka školy: Lenka Tichá
Vedoucí školní jídelny: Marcela Králová
Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Leinweberová
Metodik prevence: Mgr. Michael Dvořák
Koordinátor ICT: Mgr. Tomáš Varga

Třídy a třídní učitel:
I.stupeňII.stupeň
I.Mgr. František GrundlochVI.AMgr. Ilona Justová
II.Mgr. Lenka ChybíkováVI.BMgr. Jitka Šafrová
III.Mgr. Michaela BarošováVII.Mgr. Jana Müllerová
IV.Mgr. Michaela DvořákováVIII.Mgr. Daniela Šílová
V.Mgr. Ludmila FilipováIX.AMgr. Jan Mužík
IX.BMgr. Michael Dvořák

Učitelé bez třídnictví:
p.Iva Feltlová, p. Iva Sionová

Asistent pedagoga:
p. Markéta Mládková, p. Tereza Moravcová, p. Eliška Prušková

Školní družina:
1. oddělení:p. Marta Tomášková
2. oddělení:p. Markéta Mládková   
3. oddělení:Mgr. Hana Havlátová
Školní klub: p. Iva Sionová

Aktualizováno: 6.9.2019