Informace o škole

Základní škola Bystré je úplnou základní školou s povinnou devítiletou školní docházkou, od 1. ledna 2001 škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace.
Škola je zařazena v Síti škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s těmito součástmi:

  1. Základní škola
  2. Školní družina
  3. Školní jídelna
  4. Školní klub
Škola je oprávněna používat statut Zdravá škola (propůjčuje Státní zdravotní ústav)

Ředitel školy:
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Jan Mužík

Ekonomka školy:
Lenka Tichá

Vedoucí školní jídelny:
Marcela Králová

Třídy a třídní učitel:

třídatřídní učitel
I.Mgr. Lenka Chybíková
II.Mgr. Michaela Barošová
III.Mgr. Michaela Dvořáková
IV.Mgr. Ludmila Filipová
V.Mgr. František Grundloch
VI.Mgr. Jana Müllerová
VII.Mgr. Tomáš Varga
VIII.AMgr. Jan Mužík
VIII.BMgr. Michael Dvořák
IX.Mgr. Ilona Justová

Učitelé bez třídnictví:
Mgr. Iva Leinweberová
Mgr. Jitka Šafrová   
Mgr. Daniela Šílová
Mgr. Lucie Sedláková

Asistent pedagoga:
p. Markéta Mládková, p. Tereza Moravcová, Mgr. Lucie Sedláková, p.Iva Feltlová

Školní družina:
1. oddělení:p. Marta Tomášková
2. oddělení:p. Iva Feltlová   
3. oddělení:Mgr. Hana Havlátová
Školní klub: p. Iva Sionová

Aktualizováno: 6.9.2018