Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče/zákonní zástupci,
od 1. 9. 2016 je v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy. Směrnice vychází z  vyhlášky č. 197/2016 Sb. Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům/zákonným zástupcům i pedagogům zvládat problémy běžného života v oblasti vzdělávací i sociální.

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: čtvrtek 13.30 - 14.30 + po domluvě

Kontakty: tel: 461 741 763 – kancelář školy
 datová schránka školy: gzimj7j