Aktuality

Provoz základní školy od pondělí 22. února do pátku 26. února 2021

● v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu vládou ČR nedochází ke změně provozu školy, provoz probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud
● tj. přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole s možností docházky do školní družiny a stravování ve školní jídelně, žáci 3. až 9. ročníku pokračují v distanční výuce.
● vše ostatní beze změny
● další informace k provozu školy budou upřesňovány v souladu s vývojem epidemické situace


19.2.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Provoz základní školy od pondělí 25. ledna do čtvrtka 28. ledna 2021

● žáci budou od pondělí 25. ledna do čtvrtka 28. ledna pokračovat ve výuce dle současného režimu, tj. přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole s možností docházky do školní družiny, žáci 3. až 9. ročníku pokračují v distanční výuce.
● pátek 29.1. den pololetního volna
● vše ostatní beze změny
výpis z vysvědčení bude vydán žákům I. A, I. B a II. třídy třídními učiteli ve čtvrtek 28. ledna 4. vyučovací hodinu, žákům 3. až 9. ročníku po návratu do školy.
Pololetní klasifikace bude rodičům i žákům zpřístupněna ve školním informačním systému Bakaláři ve čtvrtek 28. ledna mezi 8. až 9. hodinou ranní.
● další informace k provozu školy budou upřesňovány v souladu s vývojem epidemiologické situace


24.1.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Provoz základní školy od pondělí 4. ledna 2021

V pondělí 4. ledna 2021 zahájí školní vyučování žáci 1. a 2. ročníku. V ostatních ročnících, tj. 3. – 9. ročník, bude probíhat distanční výuka.
 • třídy 1. A, 1. B a 2. třída vzdělávající se ve škole od 4.1. 2021 se budou řídit běžným rozvrhem hodin stanoveným k 1.9. 2020
 • výuka hudební výchovy bude bez zpěvu, tělesná výchova bez cvičení, je doporučen pohyb na čerstvém vzduchu
 • školní družina – od 4.1. 2021 - pro žáky 1. a 2. ročníku pro každou třídu, tj. 1. A, 1. B a 2. třídu, bude v provozu samostatné oddělení školní družiny z důvodu dodržení podmínky homogenity
 • ranní dozor ve školní družině bude zajištěn pro děti přicházející do ŠD v 6,30 – 7,00 h, bysterští žáci přicházejí do školy v čase 7,15 – 7,25 tak, aby mohli plynule přejít ke své třídě a po přezutí do třídy
 • při výuce, ve školní družině i ve společných prostorách mají všichni povinnost nosit roušky.
 • výuka náboženství v 1. -9. ročníku a zájmové kroužky od 4.1. 2021 neprobíhají
 • rozvrh hodin pro třídy s distanční výukou (3.– 9. ročník) od 4.1. 2021 je stejný jako Distanční rozvrh s účinností od 18.11. 2020
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
 • školní jídelna vaří obědy
  na pondělí 4.1. 2021 jsou žáci přítomní ve škole, tj. žáci 1 a 2. ročníku, kteří byli před Vánoci přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, přihlášeni k odběru oběda, pokud z různých důvodů nemáte o odběr oběda zájem, je třeba oběd ve školní jídelně odhlásit (nejpozději do pondělí 4.1. 2021 do 6.30 hodin, telefonicky 725 962 284, nebo SMS zpráva, pevná linka 461 741 610, zsbystre.jidelna@unet.cz)
 • žáci nepřítomní ve škole (distanční výuka), mají nárok na dotovaný oběd, tj. žáci 3. až 9. ročníku, jsou od pondělí 4.1. 2021 odhlášeni k odběru oběda, pokud máte o odběr oběda zájem, je třeba oběd ve školní jídelně přihlásit ( nejpozději do pondělí 4.1. 2021 do 6.30 hodin, telefonicky 725 962 284, nebo SMS zpráva, pevná linka 461 741 610, zsbystre.jidelna@unet.cz)
 • další informace k provozu školy budou upřesňovány v souladu s vývojem epidemiologické situace


 • 30.12. 2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Provoz základní školy od pondělí 30.11. 2020

  Od pondělí 30. listopadu se vracejí do školy žáci 3., 4. a 5. ročníku. Společně se žáky 1. a 2. ročníku, kteří jsou ve škole od středy 18.11., bude prezenční výuka pro všechny ročníky 1. stupně ( 1.-5.ročník). Prezenční výuku zahájí také žáci 9. ročníku. Ostatní ročníky, tj. 6., 7. a 8. ročník, se budou ve škole střídat po týdnu.
 • Při výuce, ve školní družině i ve společných prostorách mají všichni povinnost nosit roušky.
 • Rozdělení docházky jednotlivých tříd

  30. listopadu – 4. prosince7. – 11. prosince14. – 18. prosince
  Výuka ve školeVýuka distančněVýuka ve školeVýuka distančněVýuka ve školeVýuka distančně
  6. třída7. A7. A6. třída6. třída7. A
  8. třída7. B7. B8. třída8. třída7. B
  9. třída--- 9. třída---9. třída---

  Vážení rodiče,
  dveře základní školy se pomalu otevírají. Konečně dobrá zpráva. Nastává hmatatelný zlom v nouzovém stavu. Věřím, že i vy s úlevou vítáte, že se vaše děti mohou vrátit do svých tříd, přirozeného vzdělávacího prostředí, mezi své kamarády a učitele.
  Ať nám všem zdraví slouží. S pozdravem Zdeněk Mrkos
  Bystré 20.11. 2020  20.11.2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Žáci prvních a druhých tříd se vrátí ve středu 18. listopadu 2020 opět do školy

  Žáci prvních a druhých tříd se vrátí ve středu 18. listopadu 2020 opět do školy

  Těšíme se na vás!

  Vážení rodiče, milé děti,
  děkuji Vám za zvládání nelehké situace v náročných podmínkách pandemie koronoaviru. Věřím, že otevření školy, alespoň pro nejmenší děti, vítáte. Věřím také, že epidemiologická situace se bude v naší zemi i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat dalších žáků zpět do lavic. Přeji Vám všem, rodičům, dětem i učitelům, abyste ve svém nasazení vydrželi. Společně to zvládneme!

  S pozdravem Zdeněk Mrkos  13.11.2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Uzavření školy od 14.10.2020

  Důležité upozornění

  s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 dochází k uzavření základní školy
  ● 1. a 2. stupeň se učí distanční (vzdálenou) formou z domova
  ● Školní družina (ŠD) pro žáky 1. – 5. ročníku je také uzavřena
  ● Školní jídelna (ŠJ) bude v případě dostatečného počtu zájemců o obědy v době distanční výuky vařit.
  ● V tuto chvíli jsou všichni strávníci (žáci, zaměstnanci školy, cizí strávníci) na středu 14.10. odhlášeni. Pokud budete mít zájem o obědy ze ŠJ, musíte si je přihlásit. Na 15.10. a další dny je třeba provést přihlášení obědů ve středu 14.10. do 13,30 h na telefonním čísle 461 741 610, mob.: 725 962 284, e-mail: zsbystre.jidelna@unet.cz. Prosíme, při přihlášení obědů uveďte čas, kdy oběd odeberete. Vytvoříme časový harmonogram tříd, aby odběr jídla byl plynulý.
  ● V týdnu od 26.10. do 30.10. 2020 školní jídelna nevaří (dva dny volna bez distančního vzdělávání, státní svátek, dva dny podzimní prázdniny).
  ● Školní jídelna je ve vztahu k dětem/žákům a zaměstnancům školy považována za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny s tím, že budou dodržovat povinnosti zveřejněné v předchozích Informacích pro žáky a jejich rodiče.
  ● Výuka probíhá doma v dopoledních i odpoledních hodinách prostřednictvím internetu na základě rozvrhu jednotlivých tříd, který je zveřejněn v systému Bakaláři – Komens – Nástěnka školy.
  Pravidla výuky (připomenutí)
  ● žáci jsou povinni připojit se před zahájením přes MS Teams do daného předmětu na online schůzku (videokonference)
  ● na zbylé hodiny, které nepoběží formou videohovoru, žáci obdrží učivo, úlohy přes MS Teams nebo systém Bakaláři
  ● účast na výuce a plnění úkolů je povinné, v případě že se žáci nezúčastní on-line hodiny nebo nebudou plnit úkoly, musí být omluveni přes omluvenku v elektronické žákovské knížce
  ● úkoly musí být odevzdány elektronicky, nebo písemnou formou v kanceláři školy vždy v daném termínu.
  ● v případě, že nemáte dostupný internet, kontaktujte vyučujícího předmětu, popř. třídního učitele, který vám zajistí možnost převzetí učiva v papírové podobě v kanceláři školy
  Počítače
  ● v případě nutnosti je možné v omezeném množství zapůjčit si ve škole počítač, zákonný zástupce podá písemně požadavek třídnímu učiteli, komise pověřená ředitelem školy posoudí oprávněnost požadavku (řeší se od 14.10.) a doporučí pořadí k zapůjčení počítačů, je sepsána Smlouva o výpůjčce uzavřená podle § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Další informace k zajištění distanční výuky naleznete ve směrnici školy, Distanční výuka v ZŠ Bystré, zveřejněné 5.10. 2020 s účinností od 1.10. 2020 v systému Bakaláři na: Nástěnka školy. Bystré 13.10. 2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos
  ředitel školy

  13.10.2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Zajištění výuky v základní škole od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020"

  Ředitel Základní školy Bystré, okres Svitavy informuje v návaznosti na usnesení vlády o zajištění výuky v základní škole s účinností od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020.

  1. stupeň

  U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání je zakázán zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro sportovní činnosti se nemění).
  Školní družina (ŠD) pro žáky 1. – 5. ročníku bude v provozu beze změny. Žákům 4. a 5. ročníku, kteří jsou z důvodu naplnění kapacity ŠD ve školním klubu (ŠK), se docházka do školního klubu nemění, po přechodnou dobu školní klub bude fungovat v režimu školní družiny pro uvedené žáky, bez žáků 6. – 9. ročníku.
  ● Podpora žáků formou pedagogické intervence a kroužky v rámci projektu Pomoc žákům III pokračují (jedná se o malé skupiny).
  ● Projekt Sportuj ve škole pro děti navštěvující školní družinu pokračuje.
  ● Výuka náboženství na 1. stupni pokračuje beze změny.
  ● Sběr starého papíru se uskuteční v pondělí a v úterý 12. a 13.10. 2020.
  ● Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku je na uvedené období zrušen. Zrušeny jsou také kroužky zaměřené na volnočasové aktivity.

  2. stupeň

  U 2. stupně základní školy se zavádí střídavá výuka. Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.
  Rozdělení docházky jednotlivých tříd
  12. – 16. října19. – 23. října
  Výuka ve školeVýuka distančněVýuka ve školeVýuka distančně
  6. třída8. třída8. třída6. třída
  7. A, 7. B9. třída9. třída7. A, 7. B
  Výuka ve škole probíhá v přítomných třídách dle platného rozvrhu (od 1.9. 2020).
  Výuka distanční probíhá dle rozvrhu jednotlivých tříd zveřejněného na nástěnkách jednotlivých tříd v systému Bakaláři.
  Dny 26. říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (pro žáky 1. a 2. stupně). V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.
  ● Školní klub pro žáky 6. – 9. ročníku nebude po přechodnou dobu fungovat.
  ● Podpora žáků formou pedagogické intervence a kroužky v rámci projektu Pomoc žákům III pokračují (jedná se o malé skupiny).
  ● Výuka náboženství na 2. stupni probíhá v týdnu, kdy jsou žáci ve škole podle rozvrhu. V týdnu distanční výuky na farním úřadě.
  ● Profesní testy pro žáky 9. třídy (pro přihlášené zájemce, tj. 7 žáků) se uskuteční ve středu 14.10. 2020 v 12,30 h v učebně 9. třídy.
  ● Sběr starého papíru se uskuteční v pondělí a v úterý 12. a 13.10. 2020.

  Školní jídelna

  ● Maximální počet u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5 metru, ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení ( jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školní jídelně.
  ● Odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) je umožněn i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Pro žáky s distančním vzděláváním je ve školní jídelně vyhrazen čas na oběd od 10,40 h do 11,00 h, nebo od 13,15 h do 13,30 h.
  ● Pokud se žák vzdělává distančně a nemá zájem odebírat oběd ve školní jídelně, je třeba oběd odhlásit (461 741 610, 725 962 284, zsbystre.jidelna@unet.cz).

  Další informace k zajištění distanční výuky naleznete ve směrnici školy, Distanční výuka v ZŠ Bystré, zveřejněné 5.10. 2020 s účinností od 1.10. 2020 v systému Bakaláři na: Nástěnka školy.  9.10.2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Sběr starého papíru

  Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 12. a 13. října proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.

  6. 10. 2020
  Mgr. Jan Mužík

  OCHRANA ÚST A NOSU OD 10. 9. POVINNĚ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

  Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bylo ministrem zdravotnictví k zítřejšímu dni (tedy od 10. 9.) vydáno plošné opatření ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách v celé České republice.

  V souvislosti s tím platí i pro naší školu povinnost nosit roušku či jinou ochrannou pomůcku dýchacích cest ve všech společných prostorách, vyjma tříd a učeben.

  9. 9. 2020
  Mgr. Jan Mužík

  Počty žáků ve školním roce 2020/2021

  Počet žáků celkem: 228 (1. stupeň: 118 žáků, 2. stupeň: 110 žáků), z toho chlapci: 128, dívky: 100.
  Obce: Bystré – 119, Jedlová – 33, Hartmanice – 24, Hamry – 2, Nyklovice – 22, Nedvězí – 11, Sulkovec a Polom – 1, Trpín – 1, Svojanov – 6, Rohozná – 4, Manova Lhota – 3, Polička – 1, Olešnice – 1.

  1. A třída: třídní učitelka – Ludmila Filipová, počet žáků – 16,
  1. B třída: třídní učitelka – Michaela Dvořáková, počet žáků – 14,
  2. třída: třídní učitel – František Grundloch, počet žáků – 23,
  3. třída: třídní učitelka – Lenka Chybíková, počet žáků – 26,
  4. třída: třídní učitelka – Michaela Barošová, počet žáků – 19,
  5. třída: třídní učitelka – Drahomíra Chadimová, počet žáků – 20,
  6. třída: třídní učitel – Michael Dvořák, počet žáků – 23,
  7. A třída: třídní učitelka – Ilona Justová, počet žáků – 16,
  7. B třída: třídní učitel – Tomáš Varga, počet žáků – 17,
  8. třída: třídní učitelka – Jana Müllerová, počet žáků – 29,
  9. třída: třídní učitelka – Daniela Šílová, počet žáků – 25.

  Výchovná poradkyně: Ilona Justová.
  Metodik prevence: Michael Dvořák.
  Koordinátor ICT: Tomáš Varga.
  Učitelé bez třídnictví: Petra Divoká, Iva Feltlová, Iva Leinweberová, Iva Sionová.
  Asistentky pedagoga: Renáta Hofmanová, Markéta Mládková, Eliška Prušková, Ivana Voglová.
  Školní družina: 1. oddělení – Marta Tomášková, 2. oddělení – Kateřina Dočekalová, 3. oddělení – Hana Havlátová.
  Školní klub: Markéta Mládková.

  8. 9. 2020
  Mgr. Jan Mužík

  Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2020/21

  Soubor se souhrnnými informacemi k zahájení školního roku 2020/21 najdetete zde: Informace pro rodiče a žáky k začátku roku 2020/21 (Informace_k_zac_roku2020-21.pdf, 402kB) nebo v nabídce Dokumenty - Budoucí prvňáčci.

  28. 8. 2020
  Mgr. Tomáš Varga

  Zahájení školního roku 2020/2021

  Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září. Prvňáčci se spolu se svými rodiči sejdou v obřadní síni bysterské radnice, kde se v 8:00 uskuteční slavnostní přivítání pro I. A třídu a poté v 8:30 pro I. B třídu. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí vyučování v 8 hodin ve svých kmenových třídách.

  Školní družina bude v provozu od pondělí 24. srpna od 7 do 15 hodin.

  Školní jídelna bude v případě dostatečného počtu přihlášených zájemců vařit od pondělí 24. srpna, jinak až od středy 26. srpna. Žáci základní školy, kteří budou chodit na obědy v srpnu, mají nárok na zvýhodněnou cenu oběda za cenu potravin.
  Stravné na měsíc srpen se bude prodávat ve středu 19. 8. a čtvrtek 20. 8. od 7 do 14 hodin.
  Stravné na září se bude hradit ve středu 26. 8. a ve čtvrtek 27. 8., v 7 – 14 h ve školní jídelně.

  29. 7. 2020
  Mgr. Jan Mužík

  Školní rok 2019/2020 úspěšně za námi

  Gratulujeme všem žákům a žákyním k dosaženým výsledkům, užijte si krásné prázdniny. Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům děkujeme za odvedenou práci a přejeme klidnou dovolenou.

  Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

  Úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin:
  pondělí 29. 6. v 8:00-11:00,
  úterý 30. 6. v 8:00-14:00,
  úterý 14. 7. v 8:00-11:00,
  středa 29. 7. v 8:00-11:00,
  pondělí 10. 8. v 8:00-11:00,
  pátek 14. 8. v 8:00-11:00,
  v případě potřeby i kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.

  29. 6. 2020
  Mgr. Jan Mužík

  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznate zde: Dopis ředitele školy pro rodiče budoucích prvňáčků (Informace_pro_rodice_budoucich_prvnacku.pdf, 110kB), nebo taky v sekci Dokumenty na těchto stránkách.

  18.6.2020
  Tomáš Varga

  VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

  Do 1. ročníku ZŠ Bystré ve školním roce 2020/21 bylo zapsáno 31 dětí. Děti budou rozděleny do 2 prvních tříd.

  I letos jsou zapsány do bysterské školy některé děti z jiných než spádových obcí (Jedlová, Rohozná, Polička), v několika případech se do okolních obcí přistěhovali rodiče s dítětem do 1. třídy. Vlivem těchto okolností vzrostl původně očekáváný počet žáků 1. ročníku.

  Zápis se týkal dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a některých sedmiletých dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohli rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastoupilo v pěti letech.

  Letošní zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil bez dětí, tím také s upuštěním od některých tradičních postupů. Děkujeme všem rodičům, kteří využili jednu z několika nabízených možností podání přihlášky k základnímu vzdělávání (e-mail, datová schránka, osobní doručení, pošta), za bezproblémové doručení přihlášky.

  Předpokládáme, že po ukončení mimořádných opatřeních uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, budoucími třídami a paními učitelkami.

  Přítomnost dítěte u zápisu školský zákon výslovně nevyžaduje, ale ministerstvo školství ho doporučovalo, a tak už v předešlých letech bylo možné provést zápis i prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem.

  20. 4. 2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos