Pár fotografií školní budovy

Celkový pohled na hlavní budovu
škola zepředu
Celkový pohled na hlavní budovu
škola zepředu
Pohled na hlavní budovu zezadu
Hlavní budova zezadu
Tělocvična
Tělocvična
Pavilon v "novém kabátě"
Pavilon v "novém kabátě"
Školní jídelna s nástavbou
"Školní jídelna s nástavbou"
Hřiště
Hřiště
Jídelna
Jídelna
Počítačová učebna
Počítačová učebna
Jazyková učebna
Jazyková učebna
Učebna výtvarné výchovy
Učebna výtvarné výchovy
Cvičná kuchyňka
Cvičná kuchyňka
Cvičná kuchyňka
Cvičná kuchyňka
Přírodopis a chemie
Přírodopis a chemie
Přírodopis a chemie
Přírodopis a chemie
Školní dvůr
Školní dvůr