Dokumenty

Ke stažení:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění(cestne_prohlaseni_neexistence_onemocneni.pdf, 248kB )
Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání (prihlaska_k_zakladnimu_vzdelani.pdf, 60kB)
Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání (prihlaska_k_zakladnimu_vzdelani.docx, 20kB)
Žádost o odklad povinné školní docházky(Zadost o odklad.pdf, 184kB)
Žádost o vypracování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP)(Zadost-rodice-IVP.pdf, 179kB)
Formulář pro posudek lékaře při uvolnění z tělesné výchovy dle vyhlášky č. 98/2012 Sb.(Lekarsky-posudek-pro-uvolneni-zaka-z-tv.pdf, 104kB)
Přihláška dítěte do ŠD ve zvláštním režimu(Přihláška dítěte do ŠD ve zvláštním režimu.21.pdf, 56kB)

Volby do školské rady

OPAKOVANÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ BYSTRÉ pro období 2021–2024 - informace(VOLBY DO ŠK.RADY pro období_září_2021.pdf, 209 kB )
Volby do školské rady - přihláška (VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY_Přihláška_.docx, 17 kB )

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf, 61 kB )

Budoucí prvňáčci

Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání (prihlaska_k_zakladnimu_vzdelani.pdf, 60kB)
Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání (prihlaska_k_zakladnimu_vzdelani.docx, 20kB)
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků (Informace_pro_rodice_budoucich_prvnacku.pdf, 107kB)
Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků (Desatero_pro_rodice.pdf, 58kB)

Školní vzdělávací program:

ŠVP verze č.3 - V dokumentu jsou provedeny změny v souladu s úpravou RVP ZV od 1.9. 2017(ŠVP-verze č_3-2017.pdf 336kB)
ostatní části dokumentu (charakteristiky předmětů, tématické plány, přílohy) k nahlédnutí u ředitele školy

Školní řád:

I-1-Školní řád(I-1-Skolni_rad_2019.pdf 717kB)
Program proti šikanování (sikana.pdf, 131kB)
Školní jídelna: Školní stravování - pokyn ŘŠ(Skolni_stravovani-pokynRS.pdf 67kB)
Provoz školní družiny o prázdninách: I-19-Provoz školní družiny o prázdninách(I-19-Provoz_skolni_druziny_o_prazdninach.pdf 71kB)

Návody

Návod na ovládání elektronické žákovské knížky Bakaláři v otázkách a odpovědích(e-ZK.pdf, 1,58MB)

Výroční zprávy:

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006-2007 (vyr_zpr0607.pdf 432kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-2008 (vyr_zpr0708.pdf 433kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 (vyr_zpr0809.pdf 492kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 (vyr_zpr1011.pdf 511kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 (vyr_zpr1112.pdf 527kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012-2013 (vyr_zpr1213.pdf 535kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (vyr_zpr1314.pdf 511kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 (vyr_zpr1415.pdf 487kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015-2016 (vyr_zpr1516.pdf 582kB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016-2017 (vyr_zpr1617.pdf 2,25MB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017-2018 (vyr_zpr1718.pdf 2,88MB)
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018-2019 (vyr_zpr1819.pdf 2,53MB)

Rozpočty:

Rozpočet školy na rok 2017 (ZSB-rozpocet_2017.pdf 281kB)
Návrh rozpočtu pro rok 2018 (navrh_rozpoctu_2018.pdf 342kB)
Návrh - střednědobý výhled 2019-2020 (Navrh_strednedoby_vyhled_2019_2020.pdf 430kB)
Návrh rozpočtu pro rok 2019 (navrh_rozpoctu_2019_ZS.pdf 340kB)
Návrh - střednědobý výhled 2020-2023 (navrh_vyhled_2020-2023_ZS.pdf 343kB)

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva inspekce ČŠI (24.-26.11.2008): Insp_zprava.pdf (956kB)
Inspekční zpráva inspekce ČŠI (18.-25.10.2013): Insp_zprava_2013.pdf (180kB)
Inspekční zpráva inspekce ČŠI (23.-26. a 29. 1. 2018): Insp_zprava_2018.pdf (368kB)

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti: Prohlášení o přístupnosti