Informace o aktuálním dění ve škole

Vzpomínkový týden k 30. výročí 17. listopadu 1989

Program:

pátek 15. 11. 2019 – 2. vyučovací hodina, celoškolní rozhlasová relace Co předcházelo sametové revoluci – čtení k zamyšlení s přihlédnutím k věku žáků, beseda se žáky v třídních kolektivech,
neděle 17. 11. 2019 – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva,
pondělí 18. 11. 2019 – 3. vyučovací hodina, učebna hudební výchovy, beseda pro žáky 9. ročníku s první polistopadovou starostkou Bystrého paní Hanou Sejkorovou,
čtvrtek 21. 11. 2019 – od 13 h, kinosál Bystré, filmové představení pro žáky 6. – 9. ročníku: Z dopisů psaných přes železnou oponu a Z deníku Ivany A., předpokládaný konec 14,30 h.

Další aktivity na 1. stupni ZŠ jsou plně v kompetenci třídních učitelů. Větší prostor vzpomínkám na události bude věnovaný na 2. stupni ZŠ v hodinách dějepisu, promítání filmu Něžná revoluce, komentář vyučující dějepisu.

15. 11. 2019
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Oznámení neúčasti ve stávce 6. 11. 2019

Ředitel školy oznamuje, že připravované stávky vyhlášené školskými odbory na středu 6. listopadu 2019 se zaměstnanci Základní školy Bystré nezúčastní (do stávky nevstupují ani jednotlivci).

Provoz školy a školní družiny bude v tento den bez omezení, tj. v plném rozsahu.

5. 11. 2019
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Minifotbal (oblastní kolo)

Ve středu 2. října se mladší žáci naší školy zúčastnili turnaje v malé kopané, který se konal v Poličce na Základní škole Na Lukách. Zde proběhl hned následující den turnaj i pro starší žáky. Jak naši šesťáci a sedmáci, tak i osmáci s deváťáky se v konečném pořadí umístili na pěkném 2. místě, a proto jim patří naše poděkování za reprezentaci školy.

Výsledky našich mladších žáků (6.-7. tř.):
ZŠ Bystré - ZŠ Masarykova Polička 0:1,
ZŠ Bystré - ZŠ Na Lukách Polička 2:0,
ZŠ Bystré - Pomezí 4:4.

Výsledky našich starších žáků (8.-9. tř.):
ZŠ Bystré - ZŠ Masarykova Polička 2:1,
ZŠ Bystré - ZŠ Na Lukách Polička 1:2,
ZŠ Bystré - Pomezí 3:1.

Naši školu reprezentovali:
6.-7. tř: Bureš David, Dvořák Vojtěch, Chmel Lukáš, Kubíček Vojtěch, Mládek Tomáš, Navrátil Vojtěch, Pospíšil Vojtěch, Pruška Václav, Simajchl Patrik a Šudoma Jakub.
8.-9. tř: Hřebec Martin, Chalupník Ondřej, Kaščák Michal, Kresl Aleš, Mička Vladimír, Sabin Vojtěch, Simajchl Petr, Šťastný Dominik a Zahoran Patrik.4. 10. 2019
Mgr. Jan Mužík

Počty žáků ve školním roce 2019/2020

Počet žáků celkem: 236 (1. stupeň: 109 žáků, 2. stupeň: 127 žáků), z toho chlapci: 129, dívky: 107
Obce: Bystré – 125, Jedlová – 37, Hartmanice – 23, Nyklovice – 24, Nedvězí – 11, Sulkovec a Polom – 2, Trpín – 3, Svojanov – 4, Rohozná – 2, Manova Lhota – 3, Polička – 2.

1. třída: třídní učitel – František Grundloch, počet žáků – 22,
2. třída: třídní učitelka – Lenka Chybíková, počet žáků – 23,
3. třída: třídní učitelka – Michaela Barošová, počet žáků – 20,
4. třída: třídní učitelka – Michaela Dvořáková, počet žáků – 20,
5. třída: třídní učitelka – Ludmila Filipová, počet žáků – 24,
6. A třída: třídní učitelka – Ilona Justová, počet žáků – 16,
6. B třída: třídní učitelka – Jitka Šafrová, počet žáků – 17,
7. třída: třídní učitelka – Jana Müllerová, počet žáků – 29,
8. třída: třídní učitelka – Daniela Šílová, počet žáků – 29,
9. A třída: třídní učitel – Jan Mužík, počet žáků – 19,
9. B třída: třídní učitel – Michael Dvořák, počet žáků – 17.

Výchovná poradkyně: Iva Leinweberová.
Metodik prevence: Michael Dvořák.
Koordinátor ICT: Tomáš Varga.
Učitelé bez třídnictví: Iva Feltlová, Iva Sionová.
Asistentky pedagoga: Markéta Mládková, Tereza Moravcová, Eliška Prušková.
Školní družina: 1. oddělení – Marta Tomášková, 2. oddělení – Markéta Mládková, 3. oddělení – Hana Havlátová.
Školní klub: Iva Sionová.

9. 9. 2019
Mgr. Jan Mužík

Rozdělení žáků 6. ročníku do tříd 6. A a 6. B

6. A (třídní učitelka: Mgr. Ilona Justová)
Žáci: Dittrichová Lucie, Dobrovolná Zdeňka, Dostál Jan, Dušek Daniel, Falt Martin, Findejsová Gabriela, Gruz Petr, Chadimová Rozárie, Chmel Lukáš, Koky Timotey, Kynclová Anna, Musilová Magdaléna, Ocásková Marika, Orsáček Lukáš, Steinerová Beáta, Štourač Petr.

6. B (třídní učitelka: Mgr. Jitka Šafrová)
Bublová Denisa, Dvořák Jan, Ehrenbergerová Barbora, Hrušat Dominik, Jašková Radana, Jílková Karolína, Kočvarová Terezie, Martinů Prokop, Mládek Tomáš, Naghi Anna, Oravec Zdeněk, Pospíšil Vít, Pospíšil Vojtěch, Schusterová Anna, Simajchlová Bára, Sršňová Tereza, Svoboda Jiří.

27. 8. 2019
Mgr. Jan Mužík

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září. Prvňáčci se spolu se svými rodiči sejdou v prostorách bysterské radnice, kde se v 8 hodin uskuteční slavnostní přivítání. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí vyučování v 8 hodin ve svých kmenových třídách.

Školní družina bude v provozu od pondělí 26. srpna od 7 do 15 hodin.

Školní jídelna bude vařit od úterý 27. srpna. Žáci základní školy, kteří budou chodit na obědy v srpnu, mají nárok na zvýhodněnou cenu oběda za cenu potravin.
Stravné na měsíc srpen se bude prodávat v pátek 23. 8. od 7 do 14 hodin.
Stravné na září se bude hradit ve středu 28. 8. a ve čtvrtek 29. 8., v 7 – 14 h ve školní jídelně.

29. 7. 2019
Mgr. Jan Mužík

Školní rok 2018/2019 úspěšně za námi

Gratulujeme všem žákům a žákyním k dosaženým výsledkům, užijte si krásné prázdniny. Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům děkujeme za odvedenou práci a přejeme klidnou dovolenou.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin:
pondělí 1. 7. v 8:30-11:00,
středa 3. 7. v 8:30-11:00,
pátek 12. 7. v 8:30-11:00,
pondělí 29. 7. v 8:30-11:00,
středa 14. 8. v 8:30-11:00,
pondělí 19. 8. v 8:30- 11:00.

28. 6. 2019
Mgr. Jan Mužík

Den otevřených dveří

V rámci oslav 670. výročí první písemné zmínky o Bystrém Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří v sobotu 22. 6. 2019 od 9,30 do 14,30 h.

Vedení školy, učitelé a žáci ZŠ Bystré

18. 6. 2019
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku 2019/20

Zde naleznete výsledky přijímacího řízení: Prijimaci rizeni 2019.pdf

4. 4. 2019
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Základní škola Bystré zve všechny budoucí prvňáčky

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/20 se uskuteční dne 3. dubna (středa) 2019 od 13.00 do 16.30 h. Prosíme rodiče, přineste s sebou: rodný list dítěte, vyplněné formuláře: přihláška dítěte k základnímu vzdělávání, dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (obdržíte v MŠ). Žádají-li rodiče odklad povinné školní docházky, vezmou s sebou Žádost o odklad školní docházky, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření lékaře.

Formuláře: Přihláška k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad školní docházky jsou ke stažení zde na stránkách školy v sekci Dokumenty.

Zápis provede kolektiv učitelů 1. stupně. Těšíme se na Vás!

12. 3. 2019
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 8. a 9. dubna proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.

7. 3. 2019
Mgr. Jan Mužík

Oznámení ředitelského volna ve školním roce 2018/2019

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 24, odst. 2, školského zákona č. 561/2004 v platném znění, na středu 17. 4. 2019 ředitelské volno z důvodu realizace 8 h vzdělávacího semináře pro pedagogické pracovníky školy, na čtvrtek 9. 5. a pátek 10. 5. 2019 ředitelské volno z organizačních důvodů.

12. 2. 2019
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Počty žáků ve školním roce 2018/2019

Počet žáků celkem: 232
1. stupeň: 118, 2. stupeň: 114
Chlapci: 117, dívky: 115
Obce: Bystré - 126, Jedlová - 35, Hartmanice - 21, Nyklovice - 25, Svojanov - 5, Nedvězí - 11, Sulkovec a Polom - 2, Manova Lhota - 3, Polička - 1, Trpín - 3
1. třída, třídní učitelka: Lenka Chybíková, počet žáků: 24
2. třída, třídní učitel: Michaela Barošová, počet žáků: 18
3. třída, třídní učitelka: Michaela Dvořáková, počet žáků: 22
4. třída, třídní učitelka: Ludmila Filipová, počet žáků: 24
5. třída, třídní učitel: František Grundloch, počet žáků:30
6. třída, třídní učitelka: Jana Müllerová, počet žáků: 30
7. třída, třídní učitel: Tomáš Varga, počet žáků: 29
8. A třída, třídní učitel: Jan Mužík, počet žáků: 19
8. B třída, třídní učitel: Michael Dvořák, počet žáků: 17
9. třída, třídní učitelka: Ilona Justová, počet žáků: 19
učitelé bez třídnictví: Iva Leinweberová, Jitka Šafrová, Daniela Šílová, Lucie Sedláková
školní družina: Marta Tomášková, Markéta Mládková, Hana Havlátová
školní klub: Iva Sionová
asistentky pedagoga: Tereza Moravcová, Iva Feltlová

7.9.2018
Mgr. Jan Neudert