Aktuality

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 11. a 12. října proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.

7. 10. 2021
Mgr. Jan Mužík

OPAKOVANÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - VÝSLEDKY

Ani druhé kolo voleb do školské rady (září 2021) nebylo úspěšné. V takovémto případě dle volebního řádu členy rady zastupující rodiče jmenuje ředitel školy. Vybráni byli navržení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

1. Václav Cupal, DiS., Bystré

2. Mgr. Simona Valachová, Hartmanice

Návrhy členů školské rady za pedagogické pracovníky a rodiče byly předány zřizovateli školy k doplnění o členy školské rady za zřizovatele. Následně bude zřizovatelem školy jmenována školská rada pro období 2021 – 2024.

Všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme za projevený zájem. Nově jmenovaným členům školské rady blahopřejeme.

24. 9. 2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021-2024

OPAKOVANÉ VOLBY DO ŠK. RADY pro období 2021-2024.pdf
Opakované volby členů ŠR za zákonné zástupce - Oznámení kandidátů.pdf
Opakované volby členů ŠR za zákonné zástupce - Hlasovací lístek.doc

14.9.2021
Mgr. Jan Mužík

Počty žáků ve školním roce 2021/2022

Počet žáků celkem: 225 (1. stupeň: 119 žáků, 2. stupeň: 106 žáků), z toho chlapci: 125, dívky: 100.
Obce: Bystré – 125, Jedlová – 30, Hartmanice – 19, Hamry – 3, Nyklovice – 23, Nedvězí – 10, Trpín – 2, Svojanov – 6, Rohozná – 5, Manova Lhota – 2.

1. třída: třídní učitelka – Michaela Barošová, počet žáků – 20,
2. A třída: třídní učitelka – Ludmila Filipová, počet žáků – 16,
2. B třída: třídní učitelka – Michaela Dvořáková, počet žáků – 13,
3. třída: třídní učitel – František Grundloch, počet žáků – 23,
4. třída: třídní učitelka – Lenka Chybíková, počet žáků – 27,
5. třída: třídní učitelka – Drahomíra Chadimová, počet žáků – 20,
6. třída: třídní učitelka – Daniela Šílová, počet žáků – 22,
7. třída: třídní učitel – Michael Dvořák, počet žáků – 23,
8. A třída: třídní učitelka – Ilona Justová, počet žáků – 16,
8. B třída: třídní učitel – Tomáš Varga, počet žáků – 16,
9. třída: třídní učitelka – Jana Müllerová, počet žáků – 29.

Výchovná poradkyně: Ilona Justová.
Kariérová poradkyně: Iva Leinweberová.
Metodik prevence: Michael Dvořák.
Koordinátor ICT: Tomáš Varga.
Učitelé bez třídnictví: Petra Divoká, Iva Feltlová, Iva Leinweberová, Iva Sionová.
Asistentky pedagoga: Renáta Hofmanová, Markéta Mládková, Eliška Prušková, Lenka Stejskalová, Ivana Voglová.
Školní družina: 1. oddělení – Marta Tomášková, 2. oddělení – Kateřina Dočekalová, 3. oddělení – Hana Havlátová.
Školní klub: Markéta Mládková.

6. 9. 2021
Mgr. Jan Mužík

Opakované volby do školské rady

Vážení rodiče,
pro malý zájem rodičů o volby do školské rady v červnu 2021 jsme podle Volebního řádu školské rady ZŠ Bystré povinni vyhlásit opakované volby do školské rady. Dle volebního řádu jsou volby platné při účasti 1/5 oprávněných osob. Není-li tato podmínka splněna, volby se opakují. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy rady ředitel školy.

Volební právo je osobním právem každého z rodičů (zákonných zástupců), hlasuje tedy každý z nich, a jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole.

Bližší informace a přihlášku naleznete v nabídce Dokumenty v sekci Volby do školské rady na těchto stránkách. (odkaz na dokumenty)

Vážení rodiče, prosíme, využijte svého práva. Děkujeme Vám.
Zdeněk Mrkos31. 8. 2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

ZŠ Bystré se zúčastňuje on-line Nebeské aukce vyhlášené Oblastní charitou Polička

I ve školním roce 2020/2021 žáci 7.-9. roč. v hodinách výtvarné výchovy tvořili obrazy na téma „COOL V MÉM SRDCI“. Téma je velmi široké, má vyjadřovat něco, co autor považuje za „cool“ – za úžasné, krásné, něco, co zasáhlo a zůstalo v jeho srdci. Darované obrazy posuzuje komise profesionálních výtvarných umělců. Vybere 60 až 100 umělecky nejzdařilejších a ocení je vyvolávací cenou. Tato díla jsou zařazena do katalogu Nebeské aukce II., opatřena informacemi o autorovi, o učiteli, který ho umělecky vedl (ZŠ Bystré – Iva Sionová) a doplněna vyjádřením jednoho z členů hodnotící komise. Poté budou díla vydražena v benefiční akci Nebeská aukce II. ve prospěch Oblastní charity Polička. Na závěr Charita uspořádá výstavu z vybraných děl. Letos proběhne dražba obrazů od 1. do 10. září na aukčním webu: www.aukcecharita.cz.

Do soutěže bylo ze Základní školy Bystré posláno 20 výtvarných děl, z nich byly vybrány výkresy dvou žáků 8. roč.: Vojtěch Palla – výtvarné dílo: „Zachraňme zvířata“ a Jolana Nyklová – „Černá díra“. Oběma malířům i paní učitelce Sionové blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

31. 8. 2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září. Prvňáčci se spolu se svými rodiči sejdou v obřadní síni bysterské radnice, kde se v 8:00 uskuteční slavnostní přivítání. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí vyučování v 8 hodin ve svých kmenových třídách.

Školní družina bude v provozu od středy 25. srpna od 7 do 15 hodin.

Školní jídelna bude vařit od středy 25. srpna. Žáci základní školy, kteří budou chodit na obědy v srpnu, mají nárok na zvýhodněnou cenu oběda za cenu potravin.
Stravné na měsíc srpen se bude prodávat ve středu 18. 8. a čtvrtek 19. 8. od 7 do 14 hodin.
Stravné na září se bude hradit ve středu 25. 8. a ve čtvrtek 26. 8., v 7 – 14 h ve školní jídelně.

16. 8. 2021
Mgr. Jan Mužík

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
Členy Školské rady nebylo možné zvolit z důvodu nízké účasti oprávněných osob (je třeba účast alespoň jedné pětiny voličů). Z tohoto důvodu jsou volby neplatné. V září 2021 bude vyhlášen nový termín voleb do školské rady.

Vážení rodiče,
Vám, kteří jste poslali svoje návrhy děkujeme.

Zdeněk Mrkos

28.6.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021-2024

1. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY pro období 2021-2024.pdf
2. Volby členů ŠR za zákonné zástupce - Oznámení kandidátů.pdf
3. Volby členů ŠR za zákonné zástupce - Hlasovací lístek.doc

15.6.2021
Mgr. Jan Mužík

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznate zde:
Dopis ředitele školy pro rodiče budoucích prvňáčků (Informace_pro_rodice_budoucich_prvnacku.pdf, 107kB)
nebo taky v sekci Dokumenty - Budoucí prvňáčci na těchto stránkách.

3.6.2021
Tomáš Varga